Lühike ülevaade mõningatest jõgedest

(NB! Küsige ka teiste jgede kohta!)

Eesti jõed:

Põltsamaa jõgi
Navesti jõgi (Soomaa)
Kõpu jõgi


Läti jõed:

Koiva (Gauja)
Salatsi (Salaca)
Amata
Tagasi


JÕED!
SOOVITUSED!
UUDISED!
KONTAKT!KONTAKT

Kalle Teras

Arveldusarve:
Ebru Matkad OÜ,
SEB a/a EE9510 10 2200 2831 9019

Telefon:
GSM 516 0279
776 5398

E-post:
ebru@hot.ee